mdb 

Otwieranie plików MDB

Masz problem z otwarciem pliku .MDB? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki MDB. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .MDB?

Rozszerzenie .mdb oznacza format i typ pliku bazy danych Microsoft Database (MDB). MDB jest zastrzeżonym formatem relacyjnych baz danych, wdrożonym i opracowanym przez firmę Microsoft (MS) dla wcześniejszych wersji programu MS Access(2003 i starszych), będącym częścią pakietu MS Office. MDB to binarny format bazy danych kontenera, znany również jako JET, co jest skrótem od Joint Engine Technology.

Bazy danych MDB wyświetlane są jako duży kontener, w którym w jednym pliku przechowywany jest silnik baz danych wraz z danymi użytkownika. Dlatego plik .mdb jest plikiem relacyjnej bazy danych MS Access z wbudowanym silnikiem JET. Bazy danych MDB są jednostkami samodzielnymi i zawierają wszystkie zasoby bazy danych wewnątrz pojedynczego pliku .mdb.Bazy danych MDB są natywnie obsługiwane przez MS Access i mogą być konwertowane na inne formaty baz danych, a także importowane do innych pakietów biurowych. Istnieją różne przeglądarki plików do przeglądania/konwertowania baz danych .mdb bez potrzeby posiadania pełnego pakietu biurowego.

Bazy danych .mdb oparte na JET są głównie obsługiwane przez Windows, a rozszerzenie .mdb jest domyślnie kojarzone z MS Access (jeśli jest on zainstalowany).


Alternatywnie rozszerzenie .mdb może być kojarzone z plikami baz danych zasobów multimedialnych tworzonymi i wykorzystywanymi przez różnego typu nielinearne produkty do edycji wideo Avid. Takie pliki MDB służą jako wspólna pamięć klipów multimedialnych używanych w projekcie, zindeksowana w celu szybszego przetwarzania.Program do otwierania i konwertowania plików MDB

Pliki MDB można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty