prj 

Otwieranie plików PRJ

Masz problem z otwarciem pliku .PRJ? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki PRJ. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .PRJ?

Podstawowe skojarzenie rozszerzenia nazwy pliku .prj idzie w parze z typem/formatem pliku Projection Definition (PRJ). Projekcja określa układ współrzędnych odniesienia, który będzie używany z danym zbiorem danych geodezyjnych (shapefile zgodny z ESRI, GeoTIFF). Pliki projekcji są zgodne ze standardowym formatem znaczników WKT (Well-Known Text) opracowanym przez Open Geospatial Consortium (OGC).

Plik .prj jest tekstową definicją ASCII projekcji w formacie WKT. Pliki projekcji zazwyczaj mają numeryczne nazwy (np. "27700.prj") oparte na EPSG (European Petroleum Survey Group) lub innych kodach projekcji. Pliki projekcyjne PRJ są plikami pomocniczymi, które towarzyszą plikom shapefiles (.shp) zawierającym rzeczywiste dane geodezyjne. Chociaż każdy plik .prj można otworzyć i bezpośrednio edytować za pomocą edytora tekstowego, wymaga to znajomości bazowego formatu WKT i jego wariantów (OCG WKT, ESRI WKT).Pliki projekcyjne PRJ są powszechnie stosowane w wielu aplikacjach GIS, takich jak ESRI ArcGIS/ArcView, ORBIT GIS i wielu innych. Otwarte repozytoria plików projekcyjnych (.prj) są dostępne w Internecie.


Jako skrót od "Project", rozszerzenie .prj służy do oznaczania różnych plików projektowych tworzonych i używanych przez liczne aplikacje. Ogólny plik projektu służy do zapisywania bieżącego stanu pracy w toku, z odniesieniami do innych plików i zasobów zaangażowanych w projekt. Pliki PRJ mogą być zarówno tekstowe jak i binarne, w zależności od aplikacji. Pliki projektowe PRJ są powszechnie spotykane w programowaniu komputerowym. IDE (Integrated Development Environment) używają skompresowanych i/lub zaszyfrowanych binarnych plików .prj dla projektów programistycznych.

Pliki projektów (.prj) są przeznaczone do otwierania i innej obsługi za pomocą tej samej aplikacji lub programu, który został użyty do ich utworzenia. Zazwyczaj pliki projektów .prj nie są przeznaczone do bezpośredniej dystrybucji/publikacji - zamiast tego projekt jest renderowany, kompilowany lub produkowany.


Besides, the .prj extension is also specifically associated with the AIMMS Project (PRJ) file type and format. AIMMS, oznaczający "Advanced Interactive Multidimensional Modeling System", jest wysoce zaawansowanym, zastrzeżonym systemem oprogramowania do modelowania, optymalizacji i rozwiązywania problemów oraz IDE firmy AIMMS B.V. AIMMS używa plików .prj do przechowywania elementów GUI i ustawień specyficznych dla danego projektu. Pliki projektów AIMMS (.prj) są zawsze używane razem z plikami modeli (.amb).Program do otwierania i konwertowania plików PRJ

Pliki PRJ można otworzyć następującymi programami:
UltraEdit
UltraEdit by IDM Computer Solutions, Inc.
 
DesignSpark PCB
DesignSpark PCB by RS Components
 
Sybase PowerDesigner
Sybase PowerDesigner by Sybase Inc.
 


Popularne formaty

Poradniki wideo