strings 

Otwieranie plików STRINGS

Masz problem z otwarciem pliku .STRINGS? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki STRINGS. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .STRINGS?

Rozszerzenie nazwy pliku .strings dotyczy plików zasobów lokalizacyjnych (.strings) ściśle zintegrowanych ze wspólnym mechanizmem lokalizacji aplikacji w systemach operacyjnych Apple Mac OS X i Apple iOS. Zasadniczo pliki .strings pomagają w tworzeniu wielojęzycznych interfejsów aplikacji dla systemów Mac OS X i iOS.

Plik .strings jest zwykłym plikiem tekstowym, który składa się z kilku sparowanych łańcuchów ograniczonych podwójnymi cudzysłowami, reprezentujących tłumaczenia różnych elementów interfejsu tekstowego na inny język wraz z komentarzami programisty.Pliki lokalizacyjne STRINGS są zwykle obecne w każdym zlokalizowanym pakiecie aplikacji Mac OS X lub iOS (.app), znajdują się w specyficznych dla danego języka podkatalogach .lproj w folderze "Contents/Resources" (np.: "Contents/Resources/French.lproj/Localizable.strings").

Na Apple Mac OS X, każdy plik .strings może być otwarty bezpośrednio w Xcode IDE (jeśli jest zainstalowany). Ponadto, do edycji plików .strings można użyć dowolnego edytora tekstu obsługującego Unicode, co pozwala na wykonywanie zadań lokalizacyjnych aplikacji na dowolnej innej platformie lub systemie operacyjnym. Wszystkie pliki STRINGS muszą być zapisane w kodowaniu UTF-8 lub UTF-16, w zależności od przyjętego standardu programowania.Program do otwierania i konwertowania plików STRINGS

Pliki STRINGS można otworzyć następującymi programami:
Telegram Desktop
Telegram Desktop by Telegram Messenger LLP
 
Notepad++
Notepad++ by Notepad++ Team
 
Movicon.NExT
Movicon.NExT by Progea
 


Popularne formaty

Poradniki wideo