yml 

Otwieranie plików YML

Masz problem z otwarciem pliku .YML? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki YML. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .YML?

Rozszerzenie .yml związane jest z typem pliku YAML Data File (.yml lub .yaml) i jest konwencjonalnie stosowane do oznaczania tekstowych plików YAMAL. Skrót YAML— początkowo oznaczał 'Yet Another Markup Language,', ale później został zmieniony na rekurencyjny skrót 'YAML Ain't Markup Language'—. Jest on pozycjonowany przez swoich autorów jako czytelny dla człowieka, rozszerzalny, uniwersalny, spójny i łatwo dostosowujący się język serializacji danych, przy czym główny nacisk został przesunięty ze znaczników na dane.

YAML jest obecnie zintegrowany z wszystkimi aktywnie używanymi językami programowania i skryptów C/C++, PHP, Ruby on Rails, Python, itp.) Pliki YML powszechnie używa się jako pliki danych i/lub konfiguracji w wielu aplikacjach webowych. Pliki .yml są, na przykład, powszechnie używane w celu konfigurowania serwerów gry Minecraft.Plik .yml to prosty plik tekstowy, który zawiera przynajmniej jedną linię tekstu napisaną za pomocą składni YAML. Każdy plik .yml jest z łatwością analizowany przez urządzenia i nadaje się do odczytu za pomocą zwykłego edytora tekstowego. Oprócz .yml, pliki YAML są również oznaczane za pomocą oficjalnie preferowanego rozszerzenia .yaml.Program do otwierania i konwertowania plików YML

Pliki YML można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty