diff 

Öppning av DIFF-filer

Har du problem med att öppna en .DIFF-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad DIFF-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .DIFF-filtypen?

DIFF filändelsen är vanligen associerad med datafiler för skillnader. När ett verktyg för filjämförelse jämför innehållet i två text- eller källfiler och hittar skillnader i deras datastruktur registrerar det denna information i filer med tillägget .diff.

Dessutom kan differensdatafiler också innehålla textrader före och efter ändringar, samt flera rader av sammanhang nära de rader som har ändrats för att ge mer exakt information om ändringar.Filer med .diff-tillägget skapas vanligtvis av Mercurial, ett gratis verktyg för kontrollhantering som är plattformsoberoende. De kan användas som ett patchskript för att tillämpa ändringar i den ursprungliga filen. Det är därför som diff-filer också kan innehålla tillägget .patch istället för .diff.

Olika filer är ett populärt sätt att dela uppdateringar av källkod, felrättningar och andra förbättringar mellan programvaruutvecklare. Du kan till exempel skicka din .diff-fil till andra utvecklare så att de kan ändra sin arbetskopia av källfilen på samma sätt.Program för att öppna eller konvertera DIFF-filer

Du kan öppna DIFF-filer med följande program:
FileViewPro
FileViewPro by Solvusoft Corporation
 
Bluefish
Bluefish by The Bluefish Developers
 


Populära format

Videohandledning