exe 

Öppning av EXE-filer

Har du problem med att öppna en .EXE-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad EXE-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .EXE-filtypen?

Tillägget .exe associeras allmänt med körbara filer i DOS, Microsoft Windows, OS/2, Symbian och vissa andra operativsystem. Exekutabla filer är binära filer som kan exekveras direkt av operativsystemet.

En .exe-fil eller körtidsfil kompileras från en källkod i ett av de många programmeringsspråken. Den binära koden i en .exe-fil laddas in i minnet och överförs direkt till processorn för utförande. Förutom själva programkoden innehåller en .exe-fil ofta ikoner och andra resurser.Det finns flera olika versioner av EXE-formatet. Microsoft Windows använder både 32-bitars (PE32) och 64-bitars (PE32+) format för Portable Executable. Normalt komprimeras en .exe-fil med en av de många tillgängliga komprimeringsmetoderna vid körning. Alla körbara filer i Windows måste ha tillägget .exe, annars kan de inte köras.

De allra flesta programvarutitlar för Windows distribueras som exe-filer. DOS/Windows .exe-filer kan inte köras direkt i MacOS eller Linux, men en begränsad körkompatibilitet kan uppnås genom lösningar för virtuella maskiner.Program för att öppna eller konvertera EXE-filer

Du kan öppna EXE-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning