h 

Öppning av H-filer

Har du problem med att öppna en .H-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad H-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .H-filtypen?

.h är en förkortning av "Header" och står för filnamnstillägget .h för den filtyp Header File (.h) som används i samband med flera högnivåprogrammeringsspråk, bland annat C, C++, Objective-C och andra. En header-fil (.h) innehåller definitioner och deklarationer av funktioner, variabler, datatyper och andra definitioner och deklarationer.

En .h-fil är en vanlig textfil som innehåller källkod i C, C++ eller ett annat programmeringsspråk. Huvudfiler (.h) är en del av ett programmeringsprojekt som måste kompileras för att få en körbar kod.Genom att hänvisa till en .h-fil via "♯include"-instruktionen kan innehållet i .h-filen (deklarationer, definitioner) slås samman med huvudkoden närhelst det behövs. Syftet med att ha .h-filer utöver huvudkällkoden (.c, .cpp) är att uppnå modularitet och återanvändbarhet i koden. I C/C+++ -bibliotek innehåller .h-filer funktionsdeklarationer.

H-filer skapas, visas och redigeras normalt i en programmerares textredigerare med syntaxmarkering eller i en integrerad utvecklingsmiljö (IDE).Program för att öppna eller konvertera H-filer

Du kan öppna H-filer med följande program:
Dev-C++
Dev-C++ by Bloodshed Software
 
CodeBlocks
CodeBlocks by The Code::Blocks Team
 
Dev-C++
 


Populära format

Videohandledning