hdr 

Öppning av HDR-filer

Har du problem med att öppna en .HDR-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad HDR-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .HDR-filtypen?

.hdr är en förkortning av "High Dynamic Range" (HDR) och är främst associerad med Radiance HDR/RGBE Image File (.hdr) filtypen. HDR-bildformatet (även känt som RGBE), som uppfanns av G.Ward för programmet Radiance för strålspårning och ljussimulering (numera öppen källkod), är särskilt avsett för att spara HDR-bilder med högt dynamiskt omfång (HDR). .hdr-filen är en HDR-rasterbild. Genom att lägga till en extra byte per pixel utöver de vanliga RGB-bytevärdena används 32 bitar för att representera en pixel i HDR (RGBE) i stället för de vanliga 24. HDR-bilder används vid ljussimulering, professionell digitalfotografering och bildframställning i virtuell verklighet där det är nödvändigt att fånga mycket ljusa och mycket mörka områden samtidigt. Förutom Radiance självt stöds bildformatet Radiance HDR (RGBE) fullt ut av många andra programvaruverktyg för bildhantering, inklusive bitmappredigerare, tittare, VR-simulatorer och konverterare.


En annan filtyp som är associerad med .hdr-tillägget är Esri BIL/BIP/BSQ Header File (.hdr). BIL (Band Interleaved by Line), BIP (Band Interleaved by Pixel) och BSQ (Band Sequential) är referenser till rasterbildformat som Esri har utvecklat och som används för att lagra bitmappbilder i Esris ArcGIS geodatabaser. Varje BIL/BIP/BSQ-bild är en enhet med flera filer, som minst består av bildfilen (.bil/.bip/.bsq) och dess headerfil (.hdr). För att den binära BIL/BIP/BSQ-bilden skall kunna kännas igen och läsas på ett korrekt sätt, måste huvudfilen (.hdr) innehålla information om datastrukturen (antal rader/kolumner, byteordning, bitar per band osv.) Namnet på headerfilen (.hdr) måste överensstämma med namnet på bildfilen. .hdr-filen är i sig själv en kort ASCII-textfil där nyckelord-värdepar listas i tur och ordning.


.hdr står också för "header" och representerar filtypen Microsoft SQL Server FILESTREAM Header File (.hdr) som används av Microsoft SQL Server, Microsofts kommersiella relationsdatabashanteringssystem (RDBMS). FILESTREAM-tekniken utökar databasfunktionaliteten med ett särskilt NTFS-filsystem som används för att lagra ostrukturerade dataobjekt, t.ex. godtyckliga dokumentfiler. För varje FILESTREAM-aktiverad databas skapas en header-fil ("filestream.hdr") i FILESTREAM-katalogen. För att den ska fungera korrekt får den inte raderas eller ändras.Program för att öppna eller konvertera HDR-filer

Du kan öppna HDR-filer med följande program:
Adobe Photoshop CC
Adobe Photoshop CC by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6 by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3 by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2 by Adobe Systems, Inc.
 


Populära format

Videohandledning