sqlite 

Öppning av SQLITE-filer

Har du problem med att öppna en .SQLITE-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad SQLITE-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .SQLITE-filtypen?

Filnamnstillägget .sqlite läggs vanligtvis till filer som innehåller SQLite-databaser. SQLite är ett serverlöst relationsdatabashanteringssystem (DBMS) för flera olika plattformar, som används både inbäddat och fristående.

Databasmotorn SQLite utvecklas aktivt av SQLite-konsortiet, och det finns sqlite3-bibliotek för alla större plattformar. Inbyggda SQLite-databaser finns i ett stort antal populära programvaror.En enda .sqlite-fil innehåller en SQLite-databas med alla användardata, inklusive tabeller, index och definitioner som lagras som tabelldata. SQLite-databaser accepterar flera datatyper och är SQL-kompatibla.

En SQLite-databas kan inte bara öppnas som en dokumentfil, utan måste istället nås med ett SQLite-klientprogram via SQLite-motorbiblioteket (sqlite3), utan att en databasserver behövs.

Istället för .sqlite kan SQLite-databasfiler ofta ha tillägget .db.Program för att öppna eller konvertera SQLITE-filer

Du kan öppna SQLITE-filer med följande program:
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox by Mozilla
 
VLC media player
VLC media player by VideoLAN
 
Mozilla Thunderbird
 
DB Browser for SQLite
DB Browser for SQLite by DB Browser for SQLite Team
 


Populära format

Videohandledning