mif 

Öppning av MIF-filer

Har du problem med att öppna en .MIF-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad MIF-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .MIF-filtypen?

.mif-tillägget associeras främst med MapInfo Interchange Format (MIF) och den relaterade filtypen. MapInfo är ett gemensamt namn på en serie kraftfulla kommersiella GIS-programvaror från Pitney Bowes Software (tidigare MapInfo). MIF är ett ASCII-baserat format som möjliggör utbyte av GIS-data för en stor mängd MapInfo-kompatibla GIS-programvaror.

En MapInfo .mif-fil är en klartextfil (ASCII) som innehåller en rubrik och en datadel. Datasektionen innehåller en uppsättning påståenden med numeriska koordinater som definierar den faktiska grafiken som skall visualiseras, medan rubriken meddelar formatversionen och innehåller valfria deklarationer. MIF-filer används vanligen tillsammans med motsvarande MID-filer som innehåller textdata och är en del av MIF-formatet.Förutom MapInfo kan MIF/MID-filer importeras, bearbetas och exporteras av många GIS-program.


När det gäller Adobe FrameMaker representerar .mif-tillägget Maker Interchange Format (MIF) och respektive filtyp. Adobe FrameMaker är en kommersiell strukturerad (XML-baserad) lösning för författande av dokument och desktop publishing från Adobe som är avsedd för professionell teknisk textframställning.

I FrameMaker är en MIF-fil en alternativ representation av ett inhemskt FrameMaker-dokument (.fm eller .book) som sparats som en ASCII-textfil. En sådan .mif-fil innehåller en fullständig och likvärdig definition av ett FrameMaker-dokument i textform. MIF används ofta som ett mellanformat för att konvertera dokumentfiler till/från FrameMaker.


.mif-tillägget används också av ImageMagick, som är en öppen källkod för flera plattformar med verktyg för bearbetning och konvertering av bitmappbilder från ImageMagick Studio LLC. Med ImageMagick är en MIF-fil (oftare med tillägget .miff) en bitmappbildfil i Magick Image File Format (MIFF). En MIF-fil är en tvådelad fil, eftersom den innehåller en klartextrubrik och en sektion med binära bitmappdata.


I både den tidigare Microsoft Systems Management Server (SMS) och den nya tekniken System Center Configuration Manager (SCCM) anger .mif-tillägget MIF-formatet (Management Information Format). I detta sammanhang är .mif-filer datafiler som skapas och används av SMS/SCCM som programvaru- och/eller maskinvaruinventeringsrapporter.


Inom elektronikteknik står .mif-tillägget för Memory Initialization Format (MIF) och dess tillhörande filtyp. En MIF-fil är en klartextfil (ASCII) som definierar initiala värden för ett minnesblock. Sådana .mif-filer används av utvecklare av elektroniska system (inkl. datorer) som bygger på programmerbara chip med inbyggt minne (CPLD/FPGA).


I samband med Symbian-baserade Nokia-mobiler tilldelas tillägget .mif till ikonresursfiler som innehåller uppsättningar av ikonbilder i vektorformatet SVG (eller komprimerat SVGB). På en Symbian-baserad telefon visas applikationsikoner i MIF-ikonuppsättningar i användarmenyer.Program för att öppna eller konvertera MIF-filer

Du kan öppna MIF-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning