mlpkginstall 

Öppning av MLPKGINSTALL-filer

Har du problem med att öppna en .MLPKGINSTALL-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad MLPKGINSTALL-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .MLPKGINSTALL-filtypen?

Det besvärliga filnamnstillägget .mlpkginstall representerar filtypen MATLAB Hardware Support Package Installer (.mlpkginstall), som används av MATLAB, ett etablerat kommersiellt numeriskt beräkningssystem från The MathWorks. Systemet med hårdvarustödspaket, som introducerades i de senaste versionerna av MATLAB, gör det möjligt att använda MATLAB med olika hårdvaruarkitekturer, enheter och gränssnitt. MATLAB-stödpaketen distribueras som paketinstallationsprogram (.mlpkginstall).

Filen .mlpkginstall är en liten textfil som innehåller ett XML-dokument som definierar MATLAB-stödpaketet och ger en fullständig text av dess slutanvändarlicens. Filen "arduino.mlpkginstall" representerar till exempel Simulink Support Package for Arduino Hardware. Användningen av .mlpkginstall-filer kräver lokalt installerad MATLAB-programvara med en giltig licens. När filen .mlpkginstall öppnas i MATLAB får programmet att hämta paketets filer från The MathWorks servrar och installera dem i den lokala kopian av MATLAB. Varje paket för maskinvarustöd har ett minimikrav för sin version, t.ex. R2015a, och installeras inte på tidigare MATLAB-versioner.

 

Program för att öppna eller konvertera MLPKGINSTALL-filer

Du kan öppna MLPKGINSTALL-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning