ndr 

Öppning av NDR-filer

Har du problem med att öppna en .NDR-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad NDR-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .NDR-filtypen?

Filnamnstillägget .ndr tillhör filtypen/formatet Nikon Capture Dust Off Reference File (.ndr). Det användes av tidigare versioner av Nikons egen programvara för bildhantering och kamerakontroll, som ursprungligen kallades Nikon Capture och senare omdöpt till Capture NX. Nikon Capture (Capture NX) innehåller funktionen Image Dust Off för att automatiskt ta bort artefakter som orsakas av dammpartiklar på insidan av kamerans objektiv, vilket kräver ett referensfoto som tas mot en ljus bakgrund.

I Nikon Capture 4.4 och tidigare versioner sparades sådana referensbilder som .ndr-filer. Själva .ndr-filen innehåller inga bilddata, utan fungerar snarare som en pekare till referensråbilden. För att funktionen Dust Off ska fungera måste referensbilden (.ndr) tas före målbilden, men efter eventuella rengöringsåtgärder för objektivet. Sedan Capture NX används ett annat tillägg (.ndf) för referensfiler för dust off..ndr står för "Nevrona Designs Report (NDR)" och är dessutom associerad med filtypen/formatet RAVE Reports Report Snapshot (.ndr). RAVE Reports (Report Authoring Visual Environment) är en uppsättning rapportgenererande komponenter som utvecklats av Nevrona Designs för den populära programmeringsplattformen Delphi (Embarcadero). .ndr-filen är en ögonblicksbild av en Rave Reports-rapport som sparas från förhandsgranskningsskärmen med hjälp av knappen "Save as...". NDR är ett proprietärt format, och .ndr-rapporter kan endast öppnas med hjälp av RAVE Reports. När filen .ndr har sparats kan den inte ändras på något sätt och är endast tillgänglig för visning. Som ett alternativ till det egna NDR-formatet kan RAVE Reports spara rapporter som skrivarfiler (.prn) eller exportera dem som PDF eller HTML.Program för att öppna eller konvertera NDR-filer

Du kan öppna NDR-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning