prn 

Öppning av PRN-filer

Har du problem med att öppna en .PRN-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad PRN-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .PRN-filtypen?

Den primära associeringen av .prn-tillägget tillhör filtypen Microsoft (MS) Windows Print File (PRN). PRN är direkt relaterad till funktionen för utskrift till fil som stöds av alla MS Windows operativsystem. PRN är inte associerad med något enskilt filformat, eftersom PRN-filer är specifika för enheter och drivrutiner.

En .prn-fil skapas av skrivardrivrutinen om alternativet "Skriv ut till fil" väljs i dialogrutan för utskrift eller i utskriftsinställningarna. En sådan PRN-fil innehåller en komplett uppsättning instruktioner på låg nivå till skrivaren som, om de följs, skulle resultera i att ett dokument, en bild etc. faktiskt skrivs ut. PRN-filer kan skickas direkt till kompatibla skrivarenheter för omedelbar utskrift antingen lokalt eller via ett nätverk.PRN-filer finns i flera olika format, både binära och textbaserade. PostScript (nivåerna 1, 2 och 3), XPS (zippad XML) och HP:s PCL i flera versioner är bland de vanligaste PRN-formaten.

PRN-filer kan öppnas/importeras av de vanligaste programmen för desktop publishing och grafisk design samt konverteras till PDF-filer.


.prn-tillägget används också konventionellt i samband med filtypen Lotus 1-2-3 Text File (PRN). Lotus 1-2-3, som sedan länge inte längre används, var det första kalkylprogrammet för PC-plattformen (DOS). Det använde sig av formaterade textfiler (.prn) som kunde skrivas ut direkt utan ytterligare formatering.Program för att öppna eller konvertera PRN-filer

Du kan öppna PRN-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning