psc1 

Öppning av PSC1-filer

Har du problem med att öppna en .PSC1-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad PSC1-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .PSC1-filtypen?

.psc1 står för "PowerShell Console" och är associerad med filtypen Windows PowerShell Console (.psc1) som används av Windows PowerShell, en kraftfull och flexibel skriptplattform som Microsoft erbjuder för sina operativsystem Microsoft Windows. Windows PowerShell är en programmerbar skriptmiljö med kommandorad och gör det möjligt att automatisera många administrativa och rutinmässiga systemunderhållsuppgifter.

En PowerShell-konsolfil (.psc1) är en vanlig textfil som innehåller en lista över PowerShell-snapin-moduler (Microsoft .NET-aggregat bestående av cmdlets och/eller providers). Den genereras i PowerShell-kommandoradsmiljön med hjälp av cmdlet Export-Console. När konsolfilen har skapats kan den skickas som ett argument till PowerShell-körprogrammet (powershell.exe) med hjälp av växeln -PsConsoleFile för att starta en ny PowerShell-session som lägger till de snapin-moduler som anges i konsolfilen (.psc1). Ett numeriskt index har lagts till i tillägget .psc1 för att undvika förväxling med andra befintliga filtyper (t.ex. MySQL-backupfiler, .psc).

 

Program för att öppna eller konvertera PSC1-filer

Du kan öppna PSC1-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning