ram 

Öppning av RAM-filer

Har du problem med att öppna en .RAM-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad RAM-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .RAM-filtypen?

Filnamnstillägget .ram är allmänt associerat med filtypen RealMedia Metafile (RealAudio Metadata, RAM). RealMedia (RM) är en uppsättning egenutvecklade, strömningsbara multimediabehållarformat för både ljud och video som utvecklats av RealNetworks och som stöds av RealPlayer, en plattformsoberoende mediespelare (inkl. plugin för webbläsare) från samma företag. RealMedia-innehåll kan bäddas in i webbsidor via RealMedia-metafiler (.ram).

En RealMedia-metafil (.ram) är en liten klartextfil som innehåller URL-referenser till en eller flera faktiska RealMedia-filer (.rm) och eventuellt begränsade metadata för varje fil. På en webbplats finns en hypelänk till RAM-filen för användaren. Ett klick på en sådan länk skulle leda till att RealPlayer eller en annan kompatibel mediespelare på klientsidan anropas för att försöka spela upp alla RealMedia-filer som refereras i .ram-metafilen.När du är värd för RealMedia-innehåll måste webbservern vara konfigurerad för att kunna visa .ram-filer med rätt MIME-typ ("audio/x-pn-realaudio"). RAM-metafiler kan enkelt skapas och redigeras med en textredigerare och kan användas för allt RealMedia-innehåll (ljud, video, animationer).Program för att öppna eller konvertera RAM-filer

Du kan öppna RAM-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning