tar 

Öppning av TAR-filer

Har du problem med att öppna en .TAR-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad TAR-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .TAR-filtypen?

Filnamnstillägget .tar anger filtypen Unix/Linux Tape Archive (.tar), med hänvisning till TAR-arkivformatet. Historiskt sett var TAR ett arkivformat som användes på tidiga Unix-maskiner för att arkivera data med hjälp av bandspelare, därav namnet (TAR = TApe Archive). TAR är fortfarande det viktigaste arkivformatet i Unix/Linux-världen.

.tar-filen är ett okomprimerat TAR-arkiv (tarball). Den fungerar som en enda fil som omsluter ett hierarkiskt filsystem eller en del av det, dvs. en katalog med alla underkataloger och filer som ingår. Komprimerade TAR-arkiv har vanligtvis dubbla tillägg, som .tar.gz eller .tar.bz2, för att ange både arkivformatet (.tar) och den använda komprimeringsmetoden (.gz för gzip, .bz2 för bzip2, .xz för xz). .tar.gz-formatet har blivit ett standardsätt att distribuera Unix/Linux-källkodspaket.Det primära backend-verktyget för hantering av TAR-arkiv är GNU tar, som finns som fri programvara och har anpassats till många operativsystem och plattformar. På Microsoft Windows känns komprimerade och okomprimerade tarballs igen och kan lätt öppnas av flera GUI-baserade arkivhanterare, både gratis och betalda.Program för att öppna eller konvertera TAR-filer

Du kan öppna TAR-filer med följande program:
WinRAR
WinRAR by win.rar GmbH
 
WinZip
WinZip by WinZip Computing, S.L.
 
7-Zip
 


Populära format

Videohandledning