cpi 

Opning af CPI filer

Har du et problem med at åbne en .CPI-fil? Vi indsamler oplysninger om filformater og kan forklare, hvad CPI filer er. Derudover anbefaler vi software, der er egnet til at åbne eller konvertere sådanne filer.

Hvad er .CPI filtype?

.cpi-udvidelsen forekommer hovedsageligt i forbindelse med AVCHD Clip Information (CPI) filtype/format. AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) er et proprietært videokomprimeringscodec, der er udviklet i fællesskab af Sony og Panasonic. AVCHD er baseret på MPEG-4 AVC/H.264-teknologien og anvendes i vid udstrækning i digitale videokameraer.

Videoklip, der er optaget med et AVCHD-kamera, gemmes som .mts-filer (.m2ts). For hver .mts-fil oprettes der automatisk en separat .cpi-fil. Det er en lille binær fil, der indeholder metadataoplysninger (billedformat, opløsning, eksponering, tids- og datostempler osv.) for den tilhørende klipfil. CPI-filer har altid de samme filnavne som .mts-klip, f.eks. "001523.cpi" for "001523.mts".Sådanne CPI-klipinformationsfiler, der er gemt under "AVCHD/BDMV/CLIPINF", bliver ofte forvekslet med egentlig AVCHD-video. Når man forsøger at åbne en .cpi-fil med en medieafspiller, vil afspilleren i stedet blive omdirigeret til den tilknyttede .mts-fil. CPI-filer er ikke beregnet til at blive åbnet direkte, men de metadata, de indeholder, bruges af videobearbejdningssoftware.


På en anden måde bruges .cpi-udvidelsen også i forbindelse med CPC Compressed Image (CPI)-filformatet og -typen. CPC står for Cartesian Perceptual Compression og er en meget effektiv datakomprimeringsmetode, der er foreslået af Cartesian Products, Inc. CPC gør det muligt at opnå langt bedre kompressionsforhold end TIFF, som den ofte sammenlignes med.

CPC-komprimerede billeder kan have både .cpc- og .cpi-udvidelserne. En .cpi-fil er en relativt lille binær fil med "CPC"-signaturen i filens header. For at åbne og se sådanne CPC-komprimerede billeder (.cpi) skal man bruge CPC View-værktøjet eller et CPC-webbrowser-plugin.


Endelig hører .cpi-udvidelsen også til MS-DOS/Windows Codepage Information (CPI) formatet og filtypen. Historisk set blev det binære CPI-format brugt i det nu forældede MS-DOS og tidlige MS Windows til at levere kode side, tastaturlayoutoplysninger samt bitmap-skrifttyper til forskellige sprog og skærmopsætninger (CGA, EGA, VGA, SVGA).Software til at åbne eller konvertere CPI filer

Du kan åbne CPI filer med følgende programmer: 

Populære formater

Videovejledninger