lck 

Het openen van de LCK bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .LCK bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "LCK" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .LCK bestandstype?

Een afkorting voor "Lock," de .lck bestandsnaamextensie staat voor het generieke Lock File (.lck) bestandstype. Een lockbestand (.lck) is een klein servicebestand dat automatisch door bepaalde toepassingen en besturingssystemen wordt aangemaakt voor elk gebruikersbestand dat op dat moment actief door de gebruiker wordt geopend.

Het doel van een lockbestand (.lck) is om de "busy" status van een gebruikersbestand (vaak een database) te markeren, om gegevensverlies of corruptie te voorkomen in multi-user en multitasking omgevingen waar een andere gebruiker of proces anders zou kunnen proberen te schrijven naar het reeds geopende bestand. Lock-bestanden worden altijd op dezelfde plaats aangemaakt als de te locken gebruikersbestanden en lenen meestal hun bestandsnaam. De aanwezigheid van een "lock"-bestand "blokkeert" het gebruikersbestand tegen alle schrijftoegang, waardoor het effectief alleen-lezen wordt.Een "lock"-bestand (.lck) kan volledig leeg zijn (grootte nul) of informatie op systeemniveau bevatten (wie het bestand heeft geopend en wanneer). Zodra een gebruikersbestand wordt gesloten, wordt de bijbehorende "lock"-file (.lck) automatisch verwijderd om aan te geven dat het bestand weer vrij toegankelijk is.

Vergrendelingsbestanden (.lck) die zijn achtergebleven als gevolg van systeemfouten kunnen de toegang tot gebruikersbestanden verhinderen. Dergelijke achtergebleven lock-bestanden moeten handmatig worden verwijderd.Software om LCK bestanden te openen of omzetten

U kunt LCK bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten