prn 

Het openen van de PRN bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .PRN bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "PRN" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .PRN bestandstype?

De primaire associatie van de .prn-extensie behoort tot het Microsoft (MS) Windows Print File (PRN) bestandstype. PRN is direct gerelateerd aan de print-to-file functie die in alle MS Windows OS's wordt ondersteund. PRN is niet gekoppeld aan een enkel bestandsformaat, aangezien PRN-bestanden apparaat- en stuurprogramma-specifiek zijn.

Een .prn-bestand wordt aangemaakt door het printerstuurprogramma als de optie "Afdrukken naar bestand" is geselecteerd in het afdrukdialoogvenster of de afdrukinstellingen. Zo'n PRN-bestand bevat een complete set instructies voor de printer die, als ze worden opgevolgd, zouden resulteren in het daadwerkelijk afdrukken van een document, een afbeelding, enz. PRN-bestanden kunnen direct naar compatibele printerapparaten worden verzonden om direct te worden afgedrukt, hetzij lokaal, hetzij via een netwerk.PRN-bestanden zijn er in verschillende formaten, zowel binair als tekstueel. PostScript (Niveaus 1, 2, 3), XPS (gezipte XML) en HP's PCL in verschillende versies behoren tot de meest voorkomende PRN-formaten.

PRN-bestanden kunnen worden geopend/geïmporteerd door grote desktop publishing en grafische ontwerpapplicaties, maar ook worden geconverteerd naar PDF-bestanden.


De .prn-extensie wordt ook conventioneel gebruikt in combinatie met het bestandstype Lotus 1-2-3 Text File (PRN). Lang geleden is Lotus 1-2-3 de eerste spreadsheetapplicatie voor het PC-platform (DOS). Er werd gebruik gemaakt van geformatteerde tekstbestanden (.prn) die direct konden worden afgedrukt zonder extra opmaak.Software om PRN bestanden te openen of omzetten

U kunt PRN bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten

Video Handleidingen