pfl 

Otwieranie plików PFL

Masz problem z otwarciem pliku .PFL? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki PFL. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .PFL?

Rozszerzenie nazwy pliku .pfl oznacza przede wszystkim typ pliku PDFill Project File (.pfl) powiązany z PDFill PDF Editor, zaawansowanym edytorem PDF dla Microsoft Windows firmy PlotSoft LLC. PDFill PDF Editor pozwala na otwieranie, bezpośrednią edycję i ponowne zapisywanie zmodyfikowanych plików PDF. Dla celów edycji, każdy otwarty plik PDF może być zapisany jako projekt, aby zachować stan edycji dokumentu PDF. W odniesieniu do PDFill PDF Editor, plik .pfl jest projektem edycji PDF. Służy on jako dokument wzorcowy do wprowadzania zmian, modyfikowania zawartości, dodawania nowych funkcji itp. do istniejącego wcześniej pliku PDF, który może być później wyeksportowany jako nowy dokument PDF. Wewnętrznie, pliki .pfl są zapisywane przy użyciu formatu OLE2 Compound Document Storage firmy Microsoft. Oprócz ogólnego formatu kontenera, rzeczywisty format pliku .pfl jest zastrzeżony dla PlotSoft LLC i nie może być odczytany lub zapisany przez inne oprogramowanie. Ponieważ typ pliku .pfl jest automatycznie przypisany do PDFill PDF Editor podczas jego instalacji, każdy projekt PDFill (.pfl) może być otwarty do edycji poprzez podwójne kliknięcie. Domyślnie, projekty PDFill PDF Editor są zapisywane w folderze "My PDFill" w folderze Dokumenty bieżącego użytkownika.


Alternatywnie, rozszerzenie .pfl reprezentuje typ pliku Quicken WillMaker Plus Portfolio (.pfl) wprowadzony przez Quicken WillMaker Plus, komercyjny produkt oprogramowania dla prawników firmy Nolo. W tym przypadku plik .pfl reprezentuje osobiste portfolio użytkownika związane z konkretną osobą. Przechowuje on wszystkie dokumenty i kontakty danej osoby podczas pracy w programie Quicken WillMaker Plus. Każdy plik .pfl może być opcjonalnie chroniony hasłem i szyfrowany przy użyciu silnego szyfru AES 256. Identyczna kopia każdego portfela Quicken WillMaker Plus (.pfl) jest automatycznie umieszczana w folderze Nolo Documents Backup za każdym razem, gdy dokument jest zapisywany przez użytkownika.


Oprócz tego rozszerzenie .pfl zostało również wybrane przez rosyjską firmę programistyczną 1C do oznaczania plików parametrów w jej rozwiązaniach do prowadzenia księgowości wspomaganej komputerowo i zarządzania przedsiębiorstwem. W oprogramowaniu 1C plik .pfl (np. 1Cv8.pfl) przechowuje parametry runtime dla określonego poziomu środowiska.Program do otwierania i konwertowania plików PFL

Pliki PFL można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo