vsto 

Otwieranie plików VSTO

Masz problem z otwarciem pliku .VSTO? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki VSTO. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .VSTO?

Oznaczając typ pliku VSTO Add-in (.vsto), rozszerzenie nazwy pliku .vsto odnosi się do Visual Studio Tools for Office (VSTO). VSTO służy jako pomost pomiędzy technologią .NET firmy Microsoft a środowiskiem Common Language Runtime (CLR) w pakiecie Microsoft Office, który umożliwia pisanie i wdrażanie własnych ustawień pakietu .NET.

Sam plik .vsto jest plikiem kontrolnym XML dodatku dostosowującego Microsoft Office. Łączy on DLL dodatku z innymi plikami i określa jego zachowanie. Dodatki VSTO są zazwyczaj pakowane jako pliki wykonywalne instalatora opartego na MSI, do uruchomienia po stronie użytkownika.Aby dodatek VSTO mógł zostać poprawnie zainstalowany, typ pliku .vsto musi być powiązany z VSTO Execution Engine (VSTOEE), a także musi być obecna właściwa wersja pakietu Microsoft Office z czasem uruchamiania VSTO. Po zainstalowaniu, dodatek VSTO powinien zostać załadowany automatycznie podczas uruchamiania głównej aplikacji, pod warunkiem, że podczas instalacji zostały ustawione odpowiednie wpisy rejestru, a dodatek jest włączony w ustawieniach aplikacji (np. "COM Add-Ins" w Microsoft Excel).Program do otwierania i konwertowania plików VSTO

Pliki VSTO można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty