reg 

Öppning av REG-filer

Har du problem med att öppna en .REG-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad REG-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .REG-filtypen?

Den huvudsakliga associeringen av .reg-tillägget tillhör filtypen/formatet Microsoft Windows Registry File (REG). REG är ett enkelt textbaserat format som används i alla Microsoft (MS) Windows operativsystem för att exportera registerposter. I MS Windows är systemregistret en trädliknande (hierarkisk) struktur med poster som beskriver den aktuella systeminställningen, installerad programvara med inställningar, hantering av hårdvaruenheter, användarprofiler, filtypassociationer osv.

En .reg-fil är en textbaserad fil med registerposter (nycklar, parametrar och värden) och bearbetningsinstruktioner. REG-filer följer en viss syntax som liknar den för INI-filer. Filtypen .reg är som standard associerad med systemets registerredigeringsverktyg (regedit.exe), och ett dubbelklick på en .reg-fil frågar användaren om de data som finns i filen ska läggas till i systemregistret.Via kontextmenyn kan alla REG-filer öppnas och ändras med en textredigerare (t.ex. Notepad). Att lägga till felaktiga eller skadliga data i systemregistret via .reg-filer kan orsaka systemfel eller äventyra säkerheten.


Alternativt, och som en förkortning för "Registration", används .reg-tillägget ofta för att märka olika filer som innehåller information om programvaruregistrering och/eller licensnycklar. De flesta kommersiella programvaror använder sig av användarregistrering som ett sätt att både skydda mot kopiering och hantera licenser.

En .reg-fil är alltså en liten fil, antingen textbaserad eller binär, som innehåller information om användarlicenser. Sådana .reg-filer är ofta textbaserade och använder PGP ASCII Armor-metoden för att registrera den krypterade licensnyckeln som text. En giltig .reg-fil måste vanligtvis finnas på en viss plats för att programvaran skall kunna fungera i registrerat läge.Program för att öppna eller konvertera REG-filer

Du kan öppna REG-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning