sdr 

Öppning av SDR-filer

Har du problem med att öppna en .SDR-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad SDR-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .SDR-filtypen?

Huvudassociationen för .sdr-tillägget tillhör filformatet SmartDraw Drawing (SDR) och den relaterade filtypen. SmartDraw är ett betalt vektorritningsprogram (endast Microsoft Windows) från SmartDraw, LLC. SmartDraw tillhandahåller en komplett uppsättning funktioner för att skapa diagram, diagram, visuella hjälpmedel eller scheman med hjälp av ett rikt sortiment av mallar (.sdt). SmartDraw-dokumenten sparas i det binära SDR-formatet, som inte är direkt kompatibelt med något annat program.

En .sdr-fil är en SmartDraw-ritning. Den kan öppnas i SmartDraw och när den väl är öppnad kan den konverteras till ett antal andra standard- eller populära format, publiceras som PDF eller infogas direkt i ett Microsoft Office-dokument via OLE. SmartDraw associerar automatiskt SDR-filtypen till sig själv, så SDR-dokument kan öppnas med ett dubbelklick.Dessutom har .sdr-tillägget ett samband med filtypen Sokkia Total Station Survey Data (SDR). Sokkia är en etablerad tillverkare och leverantör av olika GIS- och GPS-apparater, geodetiska verktyg, inklusive Sokkia totalstationer. En totalstation är ett automatiserat undersökningsverktyg som samlar in och lagrar fältpunktsdata. En .sdr-fil är alltså en datamängd som erhålls från en Sokkia totalstation med hjälp av en datalogger. SDR-filer stöds av Sokkia Link Application (SDXpress) och kan importeras till GIS, CAD eller annan programvara.


Det är inte helt olikt, men .sdr-tillägget råkar också tilldelas kataloger, som betecknar mappar med metadatafiler på Amazon Kindle Touch och senare enheter. För varje e-bokstitel som finns på en Kindle-enhet skapas en .sdr-mapp som motsvarar e-bokens namn och innehåller omslagsbilder och metadatafiler (.apnx, .mbp1, .mbs, .asc) som är relevanta för just den titeln.


.sdr-tillägget används enbart på Dell-maskiner som kör Microsoft Windows för att märka dolda systeminformationsfiler (t.ex. "dell.sdr"), som vanligtvis finns i systemenhetens rotkatalog. Sådana .sdr-filer är servicefiler som innehåller systeminformation för Dell-kundtjänsttekniker och/eller automatiserade support- eller återställningsverktyg. På en Dell-dator ska .sdr-filer aldrig raderas.


Inom ramen för μWSDR - ett projekt för mjukvarudefinierad radio (SDR) för amatörmikrovågsanvändare - betecknar .sdr-tillägget SDR-hårdvarukapacitetsdefinitionsfiler. I μWSDR-ramen krävs att varje typ av maskinvara tillhandahåller en .sdr-fil som beskriver dess kapacitet i en gemensam syntax. Det är en klartextfil med en uppsättning alternativ och omfattande kommentarer.Program för att öppna eller konvertera SDR-filer

Du kan öppna SDR-filer med följande program:
SmartDraw
SmartDraw by SmartDraw.com
 
SmartDraw
SmartDraw by SmartDraw, LLC
 
SmartDraw CI
SmartDraw CI by SmartDraw, LLC
 


Populära format