vpa 

Öppning av VPA-filer

Har du problem med att öppna en .VPA-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad VPA-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .VPA-filtypen?

Den primära associeringen av .vpa-tillägget hör till Vensim Published Application (VPA)-filtypen och -formatet. VPA är ett av de format som används för att publicera simuleringsmodeller med Vensim, en omfattande plattform på industriell nivå för simulering av alla typer av dynamiska processer. Vensim är en kommersiell programvara som utvecklats av Ventana Systems för MS Windows.

Vensim tillåter flera sätt att exportera simuleringsmodeller, bland annat genom att publicera dem som en paketerad applikation (.vpa). En VPA-fil är alltså i själva verket en binär fil som innehåller Vensim-modellresurser tillsammans med en inbäddad motor för att presentera och köra modellen.VPA-modellens format är avsett för publicering och lämpar sig inte för redigering. Vensim-publicerade modeller (inklusive VPA) kan öppnas med det kostnadsfria programmet Vensim Model Reader.


I samma anda kan .vpa-tillägget alternativt associeras med Ventuz Project Archive (VPA)-filtypen och -formatet. Ventuz är ett gemensamt namn för en uppsättning avancerade lösningar för utveckling av program- och maskinvarulösningar för sändningspresentationer av Ventuz Technology Group. Ventuz-mjukvaran använder VPA för arkivering, där en .vpa-fil är ett ZIP-arkiv som innehåller en fullständig katalogstruktur för ett Ventuz-projekt med valfria förhandsgranskningsbildfiler i arkivets rot.


På en datorstödd musikscen är .vpa-tillägget knutet till filtypen och formatet Amplitube Plugin (VPA). Amplitube är en kommersiell DSP-programvara från IK Multimedia som emulerar en gitarrförstärkare och gör det möjligt att bygga godtyckliga blandningar av ljudlägen och effekter. Amplitube använder binära VPA-filer som centrala körbara resurser för Amplitube plugin-moduler.


I samband med den kultförklarade textredigeringsmiljön Vim Unix/Linux tilldelas .vpa-tillägget Vimpoint presentation advance-filer (.vpa). Var och en av dessa filer representerar ett enskilt steg (bild eller ram) i en serie ramar som utgör en Vimpoint-presentation. Vimpoint .vpa-filer är alla klartextfiler och har en särskild syntax.


Dessutom kan .vpa-tillägget ibland associeras med den gamla filtypen Chat Gesture (.vpa) som registreras och används av sådana Windows Internetchattklienter som VPChat, Excite Super Chat etc. En .vpa-chattgestfil är en binär fil som innehåller en enkel animation med ljud. Sådana animationer visas i en chattbubbla som ett komplement till eller ersättning för konventionella uttryckssymboler.Program för att öppna eller konvertera VPA-filer

Du kan öppna VPA-filer med följande program:
ArchiCrypt Ultimate RAM-Disk
ArchiCrypt Ultimate RAM-Disk by Softwareentwicklung Patric Remus - ArchiCrypt
 
Ventuz
Ventuz by Ventuz Technology
 
VLC media player
VLC media player by VideoLAN
 


Populära format

Videohandledning