xbm 

Öppning av XBM-filer

Har du problem med att öppna en .XBM-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad XBM-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .XBM-filtypen?

Filnamnstillägget .xbm är konventionellt associerat med X-Bitmap Image (XBM) filtyp och format. XBM är ett textbaserat format som har sitt ursprung i det berömda GUI-systemet X Window från Unix. XBM är ett av de första bitmappformaten och används särskilt för olika små bitmappbilder, t.ex. markörer, knappar och liknande GIU-relaterade objekt.

XBM är ett rent ASCII-baserat format, och en .xbm-fil är en ren textrepresentation av binära data som utgör en monokrom bitmap (raster) bild. XBM utökades till det färgkapabla formatet XPM (X Pixmap).Tekniskt sett innehåller en .xbm-fil en definition av en datamatris med hjälp av syntaxen och semantiken i programmeringsspråket C. Matrisen innehåller hexadecimala bytevärden, och varje bytevärde styr vilka bitar som skall sättas (1) eller tas bort (0), vilket gör att pixlar blir upplysta respektive avlysta.

XBM-bilder stöds av flera bildvisare och bildredigerare. Alla .xbm-filer kan öppnas och redigeras med en textredigerare, men det är mycket bekvämare att använda särskilda verktyg (t.ex. ImageMagick) för automatiserad XBM-generering och/eller konvertering.Program för att öppna eller konvertera XBM-filer

Du kan öppna XBM-filer med följande program: 

Populära format