mde 

Otwieranie plików MDE

Masz problem z otwarciem pliku .MDE? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki MDE. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .MDE?

Główne skojarzenie rozszerzenia nazwy pliku .mde należy do typu i formatu pliku Microsoft Office Access Protected/Compiled Database (.mde) używanego we wcześniejszych wydaniach Microsoft Office Access (MSOA), komponentu bazy danych komercyjnego pakietu Microsoft Office.

Przed 2007 r. MSOA korzystała z formatu pliku MDB dla swoich baz danych JET (Joint Engine Technology), zawierających makra i moduły Visual Basic for Applications (VBA). W celu ochrony bazy danych MSOA przed zmianami, a także zablokowania dostępu do jej kodu źródłowego VBA, może być ona zapisana w formacie chronionym przez MDE. W MSOA 2007 i późniejszych bazach danych używany jest inny chroniony format i typ pliku (.accde).Plik .mde jest plikiem bazy danych MSOA JET zapisanym wraz z wszystkimi jego modułami VBA i makrami skompilowanymi w formie binarnej. Baza danych .mde może być otwierana w MSOA, ale nie może być zmieniana lub w pełni konwertowana/dekompilowana do swojego źródła. Aby zmodyfikować chronioną bazę danych .mde, wszystkie zmiany muszą być dokonane w jej źródłowym pliku .mdb, a następnie skompilowane do postaci .mde.

Istnieje kilka narzędzi do częściowej ekstrakcji tabel i/lub formularzy z chronionych baz danych .mde.


Alternatywnie, rozszerzenie .mde wystąpiło również w połączeniu z przestarzałym typem i formatem pliku MDE (ArchiCAD Education Version Module), raz użytym w odniesieniu do specjalnej wersji oprogramowania ArchiCAD licencjonowanej bezpłatnie przez GRAPHISOFT dla studentów architektury i projektowania oraz instruktorów. W najnowszych wersjach programu ArchiCAD format MDE nie jest już obsługiwany.Program do otwierania i konwertowania plików MDE

Pliki MDE można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo