pml 

Otwieranie plików PML

Masz problem z otwarciem pliku .PML? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki PML. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .PML?

Przede wszystkim rozszerzenie pliku .pml występuje w powiązaniu z typem i formatem pliku Microsoft Windows Sysinternals Process Monitor Log File (.pml). Microsoft Windows Sysinternals jest zbiorem zaawansowanych narzędzi do administracji, diagnostyki i konserwacji systemu, dostępnych bezpłatnie od firmy Microsoft na specjalnym portalu internetowym.

Sysinternals Process Monitor (ProcMon, procmon.exe) pozwala na kompleksowe monitorowanie poszczególnych procesów, z uwzględnieniem wykorzystania pamięci, dostępu do dysku i rejestru, ruchu sieciowego itp. Wszystkie tego typu dane zbierane przez ProcMon są zazwyczaj zapisywane w plikach logów .pml, wykorzystujących natywny dla ProcMona format plików PML.Plik .pml jest plikiem binarnym, który zawiera dane dziennika Process Monitora w formacie PML. Pliki logów PML są zwykle przeznaczone do otwierania za pomocą Process Monitora, choć istnieją narzędzia firm trzecich, które mogą odczytywać pliki .pml i manipulować ich zawartością. Oprócz natywnego formatu PML, Process Monitor pozwala na eksport logów jako pliki .csv lub .xml.


Alternatywnie, rozszerzenie .pml jest związane z typem i formatem plików Adobe PageMaker Library (PML), związanym z wycofaną aplikacją Adobe PageMaker firmy Adobe (przekształconą w Adobe InDesign). W programie Adobe PageMaker pliki .pml służyły do przechowywania kolekcji lub bibliotek często używanych przez użytkownika obrazów, obiektów itp. Biblioteka .pml mogła być otwarta w pływającym panelu, dając łatwy dostęp do zawartych w niej obiektów. Biblioteki PML utworzone w różnych wersjach programu Adobe PageMaker nie są kompatybilne.


Inne skojarzenie rozszerzenia .pml należy do typu pliku PADGen Application Profile (.pml) i tekstowego formatu XML. PADGen jest darmowym narzędziem Microsoft Windows zaprojektowanym przez Association of Shareware Professionals (ASP) w celu umożliwienia łatwego tworzenia plików Portable Application Description (PAD). PADGen używa plików .pml do przechowywania szczegółów aplikacji, które, w połączeniu z danymi firmy (.cml), służą jako dane źródłowe do eksportu plików PAD (.xml) w wersji 3.11. Aby wygenerować pliki PAD w wersji 4.0 należy użyć narzędzia AppVisor dostępnego online.


Oprócz tego rozszerzenie pliku .pml jest związane z typem pliku Pegasus Mail Distribution List (.pml) używanym w Pegasus Mail, darmowym kliencie poczty elektronicznej systemu Microsoft Windows. Plik .pml jest zwykłym plikiem tekstowym zawierającym listę adresów e-mail i kluczy sterujących w specjalnej składni. Listy PML są używane do ustawiania masowego wysyłania e-maili, wykonywania przekierowań, automatycznych odpowiedzi lub innych akcji.


W odniesieniu do PyMOLa, opartej na otwartym kodzie źródłowym, wieloplatformowej przeglądarki molekuł autorstwa Schrödingera z zaawansowanymi funkcjami animacji i renderowania 3D, rozszerzenie .pml jest używane do oznaczania plików skryptów PyMOLa. Skrypt PyMOL-a (.pml) jest zwykłym plikiem tekstowym, który zawiera serię poleceń w składni PyMOL-a, które mogą być użyte do uruchomienia konkretnej instancji PyMOL-a, przywrócenia jej stanu i zautomatyzowania działań. Skrypty PML są często oparte na logach PyMOLa.


Rozszerzenie .pml oznacza również typ pliku Pyre XML Configuration File (.pml). Pyre jest modułowym frameworkiem middleware opartym na Pythonie, służącym do tworzenia aplikacji naukowych o wysokiej intensywności obliczeniowej. Konfiguracja Pyre odbywa się poprzez pliki .pml. Plik .pml jest plikiem XML, który służy do konfiguracji właściwości, obiektów i komponentów Pyre, zastępując ich wartości domyślne.


Wreszcie, rozszerzenie .pml jest również związane z formatem pliku źródłowego Palm Markup Language (PML) (.pml). PML to język tworzenia e-booków dla eReadera, a plik .pml to plik tekstowy z kodem źródłowym PML e-booka z eReadera, który ma być skompilowany do formatu kontenera PDB eReadera. eReader to starsze wieloplatformowe oprogramowanie do czytania e-booków firmy Barnes & Noble.Program do otwierania i konwertowania plików PML

Pliki PML można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo