pml 

Öppning av PML-filer

Har du problem med att öppna en .PML-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad PML-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .PML-filtypen?

.pml-tillägget förekommer främst i samband med Microsoft Windows Sysinternals Process Monitor Log File (.pml) filtyp och format. Microsoft Windows Sysinternals är en samling avancerade verktyg för systemadministration, diagnostik och underhåll som är fritt tillgängliga från Microsoft på en särskild webbportal.

Sysinternals Process Monitor (ProcMon, procmon.exe) gör det möjligt att utföra omfattande övervakning av enskilda processer, med hänsyn till minnesanvändning, disk- och registeråtkomst, nätverkstrafik osv. Alla sådana uppgifter som samlas in av ProcMon sparas vanligtvis i .pml-loggfiler med hjälp av ProcMon:s ursprungliga PML-filformat.En .pml-fil är en binär fil som innehåller loggdata från Process Monitor i PML-format. PML-loggfiler är normalt avsedda att öppnas med Process Monitor, även om det finns verktyg från tredje part som kan läsa .pml-filer och manipulera deras innehåll. Förutom det ursprungliga PML-formatet kan Process Monitor exportera loggfiler som .csv- eller .xml-filer.


Alternativt har .pml-tillägget ett samband med filtypen Adobe PageMaker Library (PML) och formatet för Adobe PageMaker, som är ett nedlagt program för desktop publishing från Adobe (utvecklat till Adobe InDesign). I Adobe PageMaker användes .pml-filer för att lagra samlingar eller bibliotek av bilder, objekt etc. som ofta används av användare. Ett .pml-bibliotek kunde öppnas i en flytande panel, vilket gav enkel åtkomst till de objekt som ingick i det. PML-bibliotek som skapats med olika versioner av Adobe PageMaker är inte kompatibla.


En annan association av .pml-tillägget tillhör filtypen PADGen Application Profile (.pml) och det textbaserade XML-formatet. PADGen är ett gratisprogram för Microsoft Windows som utformats av Association of Shareware Professionals (ASP) för att enkelt kunna skapa PAD-filer (Portable Application Description). PADGen använder pml-filer för att lagra programinformation som i kombination med företagsinformation (.cml) fungerar som källdata för export av PAD-filer (.xml) i version 3.11. För att generera PAD-filer i version 4.0 måste man använda online-verktyget AppVisor.


Dessutom har .pml-tillägget ett samband med filtypen Pegasus Mail Distribution List (.pml) som används med Pegasus Mail, en gratis e-postklient för Microsoft Windows. En .pml-fil är en vanlig textfil med en lista över e-postadresser och kontrollnycklar i en speciell syntax. PML-listor används för att ställa in massutskick av e-post, utföra omdirigering, automatiskt svar eller andra åtgärder.


Med hänvisning till PyMOL, en öppen källkod-baserad plattformsoberoende molekylvisare från Schrödinger med avancerade animations- och 3D-renderingsfunktioner, används tillägget .pml för att beteckna PyMOL-skriptfiler. Ett PyMOL-skript (.pml) är en vanlig textfil som innehåller en serie uttalanden i PyMOL-syntaxen som kan användas för att starta en specifik PyMOL-instans, återställa dess tillstånd och automatisera åtgärder. PML-skript är ofta baserade på PyMOL-loggar.


Tillägget .pml betecknar också filtypen Pyre XML Configuration File (.pml). Pyre är ett modulärt Python-baserat ramverk för middleware för utveckling av mycket beräkningsintensiva vetenskapliga tillämpningar. Pyre-konfigurationen sker genom .pml-filer. Här är en .pml-fil en XML-fil som används för att konfigurera Pyre-egenskaper, -anläggningar och -komponenter och åsidosätta deras standardvärden.


Slutligen råkar .pml-tillägget också vara förknippat med filtypen/formatet Palm Markup Language (PML) Source File (.pml). PML är ett språk för författande av e-böcker i eReader, och en .pml-fil är en textfil med PML-källkoden för en e-bok i eReader, som ska kompileras till eReaders PDB-behållarformat. eReader är en äldre programvara för läsning av e-böcker på flera plattformar från Barnes & Noble.Program för att öppna eller konvertera PML-filer

Du kan öppna PML-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning